Studio does not have write access to /opt/android-studio. Please run it by a privileged user to update
  • TimenewsTimenews Timenews
  • 3 months ago

Comanda,  în care se $USERva schimba permisiunile pentru utilizatorul activ curent:

sudo chown -R $USER:$USER /opt/android-studio

Puteti muta directorul de /optla casa folosind :

sudo cp -r /opt/android-studio ~/

Sau , pentru a da permisiuni trebuie sa utilizati chmod:

sudo chmod +w /opt/android-studio/some-file

pentru a adauga permisiuni la toate recursiv dir:

sudo chmod +w -R /opt/android-studio/some-file