• TimenewsTimenews Timenews
  • 3 months ago

Pentru a dezactiva utilitarul firewall, deschide un terminal si:

sudo ufw disable

Pentru al activa:

sudo ufw enable